Όροι και Προϋποθέσεις

Εικονογράφηση του by Valero Doval

Δήλωση εμπιστευτικότητας:

Η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη θα παραμείνει εμπιστευτική. Τα δεδομένα και οι διευθύνσεις IP καταγράφονται σε ασφαλή Unix server. Τα αποτελέσματα των απαντήσεών σας θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πολύγλωσσου προγράμματος ονομασίας χρωμάτων και μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με άλλους ερευνητές εάν αυτό ζητηθεί. ΟΛΑ τα προσωπικά στοιχεία θα αφαιρεθούν έτσι ώστε να μην υπάρξει η δυνατότητα εντοπισμού του παρατηρητή.

Συμμετοχή και Διακοπή:

Η συμμετοχή σε αυτή την μελέτη είναι είναι εθελοντική και μόνο για ηλικίες άνω των 16 ετών. Επίσης μπορείτε να τη διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία κύρωση.

Επικοινωνία:

Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτή την έρευνα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ερευνητή Δημήτρη Μυλωνά, ή μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο της μελέτης, τον καθηγήτή Lindsay MacDonald

Συμφωνητικό συμμετοχής:

Πατώντας Εκκίνηση επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει τις πληροφορίες που σας δόθηκαν και συμφωνείτε να πάρετε μέρος σε αυτή τη μελέτη.