Betingelser

illustration by Valero Doval

Konfidensialitet:

Din deltakelse i denne studien vil forbli konfidensiell. Data lagres på en sikker Unix server sammen med IP-adresser. Eksperimentelle data samlet inn i denne studien kan deles med andre forskere om ønskelig. Alle personlige data vil bli fjernet, slik at ingen data kan spores tilbake til deltakeren.

Deltakelse og eventuell avbrytelse:

Deltakelse i denne studien er kun for frivillige over 16 år. Vær oppmerksom på at du kan avbryte forsøket når som helst uten noen straff.

Kontakt:

Hvis du har spørsmål om denne forskningen, vennligst kontakt forskeren Dimitri Mylona. Eller du kan kontakte veileder for prosjektet, Prof Lindsay MacDonald.

Avtale:

Ved å klikke på Start bekrefter du at du har forstått den gitte informasjonen og samtykker i å delta i denne studien.