Villkor och förutsättningar

illustration by Valero Doval

Sekretess:

Ditt deltagande i denna studie lyder under sekretess. Data, tillsammans med din IP-adress, sparas på en säker Unix-server. Data från experimenten kan komma att delas med andra forskare. ALL personlig information tas bort, så att INGEN info kan spåras till deltagarna.

Deltagande och avbrott:

Du måste ha fyllt 16 år för att delta. Deltagande är frivilligt. Du kan avbryta när som helst utan vidare konsekvenser.

Kontakt:

Vid frågor, kontakta forskaren Dimitri Mylona, eller handledaren Professor Lindsay MacDonald

Överenskommelse:

Genom att trycka Start bekräftar du att du har förstått informationen och går med på att delta i denna studie.